Барокамера – Как Работи ?

Барокамера – Как Работи ?

барокамера


ХБОТ – Хипербарна оксигено терапия – дишане на кислород под налягане в барокамера.

      Как работи Барокамерата?

       Всяка клетка от човешкият организъм има нужда от кислород. Той участва и в неорганичните съединения, които са съставна част от зъбите и костите. Кислородът се транспортира в организма чрез течните среди в организма – кръв, лимфа и др. При повишено налягане в барокамера те поемат няколко пъти повече кислород, отколкото в нормални условия.

При тази висока концентрация кислородът достига и до места в организма, които по принцип са слабо оросени. Кислородът стимулира множество видове клетки и спомага за сформиране на нови кръвоносни съдове, ускорено образуване на кожни и други градивни структури. Това значително скъсява времето за възстановяване на увредени зони. Кислородът е свръх токсичен за анаеробните организми и повечето бактерии. Това го превръща в сигурно средство за унищожаването им.

Активността на белите кръвни телца се повишава при наличието на концентриран кислород, което пряко подпомага имунната система. А когато организмът не може да се справи сам и е необходим приема на лекарства, то техните действия се усилват благодарение на фармакодинамичния ефект, който има високата концентрация на кислород в кръвта.

Стволовите клетки са силно стимулирани и мобилизирани от наличието на високо съдържание на кислород. Всичко това създава отлични условия за силно подпомагащ ефект в множество заболявания и състояния.

Процесите в организма провокирани от ХБОТ продължават със седмици и месеци след приключването на терапията, което я превръща в сериозен и надежден помощник на всяко продължително лечение.